ProMei

Advies tijdelijke klimaatinstallaties

 

Buys Ballotsingel 1

  2871 XW Schoonhoven

 

Contact:

a.proper@promei.nl

+31624414519

  • Onafhankelijk advies betreffende omvang en opstelling tijdelijke installaties.
  • Vroegtijdig voorspelbaar maken van kosten en mogelijke besparingen op basis van prognosemodellen.
  • Doorrekenen verschillende varianten en planningen.
  • Aanreiken programma van eisen of bestek.
  • Beoordelen aanbiedingen verhuurders op kosten, effectiviteit en functionaliteit.
  • Onafhankelijk controle voortgang en effectiviteit processen.
  • Inzichtelijk maken milieu impact en veiligheid aangaande tijdelijke installaties.